0 Comments

Stichting Platform Doorwerth wil bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving en willen zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Alle dorpen in de gemeente Renkum hebben een dorpsplatform. De stichting Platform Doorwerth bestaat uit een aantal inwoners van Doorwerth en is begin 2014 opgericht
Dit jaar wordt de stichting nog beperkt financieel ondersteund door de gemeente Renkum. Het jaar 2014 staat in het teken om de stichting vorm te geven om als volwaardig platform in Doorwerth te gaan functioneren.

Stichting Platform Doorwerth houdt daarvoor meerdere openbare vergaderingen per jaar in dorpshuis "De Poort van Doorwerth" Wanneer deze gepland worden kunt u lezen op deze website en in het Gemeente Nieuws in weekblad Hoog en Laag.

Het laatste nieuws is te lezen onder de menuknop 'Actueel'

 

Centrumplan Doorwerth, Denkt u ook mee?

Een enthousiaste groep inwoners van Doorwerth heeft aangegeven graag aan de slag te willen om te komen tot een Centrumplan Doorwerth. Initiatiefnemer was dorpsplatform Doorwerth (de voorloper van Stichting Platform Doorwerth). Alle informatie over het Centrumplan Doorwerth is te lezen onder de menuknop 'Centrumplan'.

Centrumplan Doorwerth 'Uw plan uw Centrum'

 

 


 

Bewonersbijeenkomst
Woensdag 9 november 2016

aanvang 20.00 uur

inloop 19.30 uur

Ontmoetingskerk Doorwerth

Bentincklaan 7


 

Informatie Hoog en Laag

In 2016 komt er met enige regelmaat informatie over de ontwikkelingen van het Centrumplan Doorwerth in Hoog en Laag.

 


 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland

Facebookpagina Centrumplan Doorwerth

Klik op de afbeelding voor de Facebookpagina van Centrumplan Doorwerth