Downloads

0 Comments

Op deze pagina ziet u alle te downloaden bestanden met betrekking tot het centrumplan Doorwerth op een rij.

- Afsluitdocument fase 1 (inventarisatiefase) overhandigd aan wethouder Verstand op 4 maart 2015.

- Vernieuwde samenwerkingsverklaring, ondertekend op 4 maart 2015.

- Samenwerkingsverklaring dorpsplatform en gemeente Renkum voor het maken van het Centrumplan Doorwerth

 

Resultaten van eerdere raadplegingen onder inwoners van Doorwerth, door de gemeente Renkum:

 

- Verzamelde reacties op website, facebook en email

- Concept Structuurvisie Renkum (ver)bindt (2008/2009)

- Speelbeleidsplan (2009)

- Verslag van de gehouden creatieve piramide Doorwerth samenvatting (2013) 

- Sterke en zwakke kanten van doorwerth resultaten flappen (2013)

- De beste ideeën voor een aantrekkelijk Doorwerth resultaten flappen (2013)

- Trektocht door Doorwerth (2001)

 

Officiele beleidsdocumenten vanuit de gemeente:

Integraal huisvestingplan Onderwijs (2012)

Bestemmingsplan Doorwerth (2013)

Amendement Dorpsbos bij bestemmingsplan (2013)

 

Coalitieakkoord (2014)

 

Plan resulterend uit overleg dorpsplatfom/gemeente:

Bosbeheerplan clustergebied (2004)

Doorwerth Centrale Ruimte, ideeën van de klankbordgroep (2005), ideeën van de klankbordgroep van het Dorpsplatform bij een eerder initiatief om tot een plan voor Doorwerth centrum te komen.

 

Rapport Bosdorp Doorwerth resulterend uit werkbijeenkomst met Dorpsplatform Doorwerth:

Rapport Bosdorp Doorwerth

Reactie gemeente

 

Bomenlijst Vijf dorpen in 't Groen

Bomenlijst Doorwerth

 

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland