Uw idee of mening

Vul hier uw bijdrage in voor het Centrumplan Doorwerth. Uw bericht komt automatisch op de website. U kunt ook reageren op door anderen geplaatste berichten door op het icoontje rechts boven in een bericht te klikken

Marcela - zondag 13 maart 2016 05:35
Hello
Wacława - zaterdag 12 maart 2016 21:53
Hello
Schuurman - vrijdag 27 februari 2015 07:06

Houtsniplaan schiet te kort in aantal parkerplaatsen voor Leo Kannerhuis.

Het mogelijke bouwen van 5 woningen in ruil voor meerdere parkeerplaatsen is dan ook onzinnig. Graag uw aandacht hiervoor en mogelijk onderzoek van het bouwbesluit

Vriendelijke groet,

Wim Schuurman 

Henk van Loenen lid kerngroep - dinsdag 12 mei 2015 06:30

Beste meneer Schuurman, de bouw van de woningen valt buiten het Centrumplangebied. U kunt natuurlijk wel bezwaar maken via de normale procedures voor bouwaanvragen. Wel zijn wij benieuwd of het geringe aantal parkeerplaatsen, volgens u ook invloed heeft op het aantal vrije parkeerplaatsen bij het winkelcentrum.

 

F.J. van der Meulen - vrijdag 13 februari 2015 11:28

Tijdens de bijeenkomst op 5 februari werd duidelijk dat het Vlekkenplan niet in beton gegoten is. Dat betekent dat er ook andere oplossingen in de volgende fase aan bod moeten komen. N.a.v. diverse opmerkingen geef ik hier een alternatief.

1. Verleen de groenstrook langs de Bachlaan met de Vijf eiken een beschermde status.

2. Bouw de nieuwe scholen met hun schoolplein op de plaats van de vroegere Josephschool.

3. Benut de vrijkomende ruimte voor een definitieve sportzaal met bijbehorend speelveld.

4. Ontwerp een nieuw Gemeenschapshuis (Kulturhus) op de plaats van de Wegwijzer.

5. Renoveer de Poort van Doorwerth voor een nieuwe functie.

6. Geef het sportveld aan de Bachlaan een woonbestemming.

Ingrepen in de verkeersstructuur zijn in het algemeen kostbaar. Beperk deze daarom tot het oplossen van problemen zoals de aansluiting van de Bachlaan en Mozartlaan, de parkeercapaciteit en de kiss and ride-problemen.

De samenhang in het plangebied ontstaat door de structuur van de lanen en voetpaden, omzoomd door hoog opgaand groen. Verschillende gebouwtypen, verschillende opdrachtgevers en architecten leveren een gevarieerd beeld. Ik denk aan een Kulturhus met een aansprekend eigen gezicht en een extrovert karakter in tegenstelling tot het introverte winkelcentrum. Het kan een overdekt terfpunt worden met horeca en de nodige maatschappelijke en culturele functies. Alles onder een groen dak met groene technologie.

Henk van Loenen lid kerngroep - dinsdag 12 mei 2015 06:32

Beste meneer van der Meulen,

 

Wij nemen uw op- en aanmerkingen mee in de voortgang van het traject en gaan waar nodig graag met u in gesprek.

Wilma Beltman - woensdag 11 februari 2015 16:52

Is er al aan kunst gedacht in dit plan? Ik weet dat het beeld "Kind in Beschutting" van Marius van Beek alweer een paar jaar opgeslagen staan bij de gemeente. Is het een idee om het hier te plaatsen? Het staat gewoon op internet: http://catalogus.mariusvanbeek.nl/   Aan de andere kant van het winkelcentrum staat een abstract beeld van Marius (het is onlangs weer van een mooi likje verf voorzien), maar is niet te vergelijken met dit figuratieve beeld.  Mocht er belangstelling voor zijn: Als oud-voorzitter van de St. Beek's Betere Beelden ben ik wel bereid me hiervoor in te spannen. Ik woon in Heveadorp en Marius woonde een groot deel van zijn leven in Oosterbeek.

Henk van Loenen lid kerngroep - dinsdag 12 mei 2015 06:35

Beste mevrouw Beltman,

 

Dank voor uw aanbod en wij willen graag van uw aanbod gebruik maken. Binnenkort komen wij hier bij u op terug.

Niek - zaterdag 29 november 2014 12:15

De boodschap van mijn bericht was vooral dat ik bang ben voor amateurisme. De nieuwbouw in veel dorpen vind ik niet mooi.
Ik hoop dat uiteindelijk een architectenbureau een centrumplan ontwerpt als er een centrumvisie moet komen.
'Tussen de Lanen' van Mecanoo vind ik een voorbeeld van een geslaagd ontwerp.

Het centrum zou na kleine ingrepen misschien aantrekkelijker zijn. Zo vind ik de ingang bij de slijterij, het pad vanaf de parkeerplaats naar die ingang niet uitnodigend, terwijl het een mooie winkel is. Men gaat dan misschien eerder een rondje door het centrum wandelen. Het parkje voor die ingang is een beetje rommelig, maar ik hoop dat het een park blijft.
De parkeerplaats bij het winkelcentrum kan na wat aanpassingen op bijzondere gelegenheden misschien als plein functioneren, als er een plein zou moeten komen. Het huidige winkelcentrum is nu lelijk, maar over 30 jaar wellicht authentiek.

Henk van Loenen lid kerngroep - woensdag 21 januari 2015 16:36

Dank voor je input voor het Centrumplan. Het wordt meegenomen in het geheel van reacties. Met vriendelijke groet, Henk van Loenen

Irma - maandag 26 januari 2015 14:42

Wie Brink opzoekt in Wikipedia ziet plaatjes van het typische karakter van een Brink: Gras en Bomen in het  centrum van het dorp.

Oude bomen waar je onderdoor kijkt, over een groene vlakte en waar je de overzijde ziet. 

De brink is er al! In Doorwerth. Althans de hoofd ingrediënten. Dus zuinig op zijn zou ik zeggen. 

Een brink is meestal een historisch plek, waar vroeger het vee werd verzameld. Vaak aan de rand van het dorp. Doordat er later huizen omheen werden gebouwd werd het een centrale plek in het dorp. In Doorwerth werd geen vee verzameld op deze plek. De brink in Doorwerth is ontstaan uit eikenhakhout bos dat op enen is gezet.  De overstaanders zijn uitgegroeid tot de karakteristieke kromme eiken die er nu staan.  De nieuwbouw is er stapsgewijs omheen gekomen. De brink is uiterlijk hetzelfde en net zo mooi als een klassieke Brink. Maar met een eigen ontstaansgeschiedenis.

Henk van Loenen lid kerngroep - vrijdag 30 januari 2015 18:57

Beste Niek,

 

Donderdag 5 februari is er de 4e bewonersavond waarop de inventarisatiefase (fase 1) besproken wordt. Op die avond wordt ook verteld over het vervolg, de ontwerpfase (fase 2). Daar zal ook naar voren komen hoe professioneel wij werken t.a.v. de keuze voor een stedenbouwkundig bureau. En zul je zien dat er geen sprake is van amateurisme.

Niek - zaterdag 31 januari 2015 13:13
Het woord amateurisme was helemaal verkeerd gekozen. Ik heb nu een positiever beeld van het Dorpsplatform. 
Een nadeel van het Dorpsplatform zou kunnen zijn dat een kleine groep inwoners veel invloed krijgt.
Maar ik heb ook waardering voor betrokken inwoners.
Niek - vrijdag 28 november 2014 13:32

Bedankt voor het antwoord. Het plan voor een levendig centrum spreekt me niet zo aan, omdat ik de rust van Doorwerth waardeer.
In het verslag van de derde bewonersbijeenkomst lees ik bij punt 5 veel scepsis over de brink.
Is er uiteindelijk geen referendum nodig voor het plan. Heeft het ontwikkelen van een plan zin als het tegen de wensen van de bewoners van de Mozartflat ingaat.
De volgende punten hebben me beziggehouden.
- Het dorpsplein ligt voor hoogbouw, de brink zal geen dorps karakter hebben.
-
'Pleinen zijn ook nodig om grote en belangrijke gebouwen, zoals het stadhuis, te benadrukken' In Doorwerth lijkt de Mozartflat door het plein benadrukt te worden.
- De brink wordt in het plan doorsneden door straten.
- De brink geeft overlast voor de bewoners van de Mozartflat, Worden de bewoners serieus genomen.
- Het plan is om bomen te kappen, dat tast het karakter van Doorwerth aan. Wikipedia: '
zodat eenieder die zich door Doorwerth beweegt voortdurend door het bos wandelt, fietst of rijdt. Hierdoor hebben de bewoners het gevoel in het bos te wonen. '
- Er zijn de laatste jaren al genoeg bomen gekapt.
- Er zijn zichtlijnen nodig om het groene karakter te behouden, op de brink staan dan waarschijnlijk minder bomen. Andersom wordt het groene karakter aangetast en kijk je vanuit het groen op het weinig groene centrum.
- Het is de vraag of de zichtlijnen werken, alleen aan het einde is het groen, verder zie je vooral stenen. En zichtlijnen creëren een gevoel van ruimte, dat voelt niet dorps.

- De sociale functie van een plein wordt overdreven, in veel plaatsen is een plein niet meer dan een parkeerplaats.
- Een plein is mooi door de gebouwen die er omheen staan.
- Het streven is 1 een brink, 2 behoud van het groene karakter, 3 concentraties van andere functies als scholen, zorg en welzijn, dicht bij het centrum en 4 behoud van winkels en parkeerplaatsen.
De brink lijkt de enige verandering, het hele centrum gaat alleen voor een dorpsplein op de schop.
- Deze locatie is alleen maar het centrum omdat het er druk is vanwege de supermarkten.
- Woorden als ontmoeten en verbinding maken klinken van deze tijd. Het is de vraag of dit over een paar jaar nog tot de verbeelding spreekt.
- Een aantrekkelijk centrum is autoluw.
- Te duur, er is waarschijnlijk al niet genoeg geld voor de nieuwe zorgtaken van de gemeente.

Niek - donderdag 20 november 2014 21:32

Wat is precies het doel van een centrale ontmoetingsplaats?
 Hoe vaak worden er ontmoetingen georganiseerd. Wie ontmoeten elkaar dan?

Irma van de kerngroep - woensdag 26 november 2014 08:47

Hallo Niek, goede vraag!

In inventarisaties over wat inwoners van Doorwerth belangrijk vinden (kijk hiervoor bij downloads en bij verslagen van de bewonersbijeenkomsten) wordt vaak genoemd: Het gemis aan een levendig dorpshart. Waar inwoners elkaar ontmoeten.

Met het centrumplan proberen we dat vorm te geven. Door het dorpshart aantrekkelijk te maken om te verblijven en activiteiten te organiseren. Dat noemen we de Brink. En daarnaast door te proberen om zoveel mogelijk voorzieningen waar mensen vaak komen, zoals de bieb, dorpshuis, scholen, .... rondom het dorpshart te situeren.

Daarnaast willen we met het centrumplan aangeven welke ontwikkeling Doorwerth wenst voor het centrumgebied als geheel. Zie de rood omrande lijn, bij hoe wat waarom. Dat is de centrumvisie.

Is dit een antwoord op je vraag? Als je zelf ideeën over een levendig hart van Doorwerth of de centrumvisie? Dan kun je ze hier delen met ons en de rest van Doorwerth. 

Frits Snelders - vrijdag 12 september 2014 14:15

Op de bijeenkomst van woensdag 10 september is er veel kritiek geweest op de grootte en de plaats van de beoogde Brink. Als we de Brink situeren op de plek vlak voor de Poort v.D. over de Mozartlaan, over het begin van de Bachlaan over het zuidelijke gedeelte van het grasveld tussen de Bachlaan en de Richtersweg en zo weer naar de Poort v.D. en we laten de Richtersweg ten noorden van deze Brink aansluiten op de Bachlaan, is het winkelcentrum toch te bereiken. Verkeer van en naar de Cardanuslaan kan om de Brink worden geleid. Zo zijn er geen problemen met het verkeer van en naar de Cardanuslaan en de Van der Molenallee. Ook ontstaat er op deze manier een Brink van acceptabele grootte.

Irma van de kerngroep - woensdag 26 november 2014 08:54

Dank voor het meedenken.

evert gieltjes - maandag 24 maart 2014 15:48

Als gekeken wordt naar de omgeving van het winkelcentrum ,valt direct de locatie tussen de Richtersweg, Bachlaan en Mozartlaan op.( het grasveld bij de Apotheek). Deze locatie biedt óók de mogelijkheid om parkeerplaatsen te realiseren. Dit sluit aan bij de reeds bestaande parkeerstroken bij medisch centrum en apotheek. Het zou commercieel verstandig zijn van de winkeliers en hun personeel niet 's morgens vroeg de voor de klanten bestemde nabijgelegen parkeerplaatsen van het centrum in te nemen, maar iets verder op te parkeren.(bij de dan nieuwe parkeerplaats bij de apotheek bijvoorbeeld ?) Op deze wijze komen er al zo'n twintig extra parkeerplaatsen bij! Of bij Het Kannerhuis, (het vroegere ziekenfondsgebouw) indien mogelijk? De verplaatsing van de basisschool zou ook een goede parkeerplaats opleveren evenals de voetbalvelden achter de basisschool.

 

Mijns inziens is er te weinig gekeken naar gespreid parkeren rondom het winkelcentrum, bijvoorbeeld aan de achterzijde van het Winkelcentrum bij de Beethovenlaan. Of op de hoek van van der Molenallee/westzijde Beethovenlaan aan de overkant van de bestaande parkeerhavens. Ook een mogelijkheid zou zijn naast naast de ingang van het Winkelcentrum aan de kant van de van der Molenallee bij de bibliotheek. (het monument kan verplaats worden). Een andere optie is enkele extra parkeerplaatsen bij de molenbank. En/of een uitbreiding van de bestaande parkeerplaatsen bij de Chinees ook in de richting van der Molenallee gebruikmakend van de van de weg af bestaande in-en uitgang (eventueel verplaatsing van trottoir nodig?)

Door een betere indeling van de huidige parkeerplaats zijn er ook extra parkeerplaatsen te realiseren.

Kortom: met creatieve oplossingen kan je op diverse plaatsen parkeerplaatsen realiseren en blijft de mogelijkheid open om op de locatie voor de Mozartflat een groene plek te behouden.

Bert Harberink - woensdag 26 maart 2014 12:13

Dank voor het meedenken en de suggesties !!

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland