Uw idee of mening

Vul hier uw bijdrage in voor het Centrumplan Doorwerth. Uw bericht komt automatisch op de website. U kunt ook reageren op door anderen geplaatste berichten door op het icoontje rechts boven in een bericht te klikken

Evert Gieltjes - zaterdag 15 maart 2014 15:46

Ik wil even reageren op een bericht alsof bewoners van de Mozartflat voor een parkeerplaats voor hun flat zouden zijn. Er is onder de bewoners van de flat een handtekeningen-aktie gehouden waarbij meer dan 90 procent van de bewoners zich hebben uitgesproken tegen parkeerplaatsen voor hun flat (de handtekeningen zijn aan de Gemeente overhandigd). Zij zijn niet tegen extra parkeerplaatsen, maar er zijn genoeg alternatieven te bedenken waardoor zij geen overlast zullen ondervinden voor hun balkons. Dus ik wijs erop dat de suggestie van een parkeerplaats voor de flat maar van een enkele bewoner afkomstig kan zijn en niet gesteund wordt door de meerderheid van de bewoners.

 

Bert Harberink - woensdag 19 maart 2014 11:18

graag horen we P- alternatieven !!

Yvonne Litjens - vrijdag 14 maart 2014 14:12

Hieronder paar ideeën om de dorpskern vooral wat gezelliger te maken:

- Een pand waar je als kleine zelfstandige ruimte kunt huren ( lees betaalbaar) om je beroep uit te oefenen, dit kan van alles zijn, zgn. kleine zelfstandigen. Ook als doel om mensen uit de directe omgeving uit te nodigen. Dat zorgt voor meer leven in dorpshart.

- Bijvoorbeeld een hoek waar je kunt zien welke huizen te koop of te huur zijn, waar seniorenservice gegeven kan worden( internet, administratie, boekhouding),brillenoptiek, pedicure, gehoorapparaten, enz.

- Daarnaast een gezondheidscentrum inrichten. Al deze voorzieningen gewoon dicht bij elkaar houden, rondom het plein.

- Graag wil ik hier gewoon een paar opties aanreiken als biologische winkel, kleine markt, soort winkel van sinkel (kringloop). Deze mis ik als inwoner en ik denk dat hier best animo voor is.

- Grand café, waar je “alleen” naar binnen loopt voor koffie en een leestafel, dammen, schaken , lezingen gehouden worden. Waar een (overdekt) terras bij aanwezig is.

Voorwaarde hierbij is telkens:

- Een goede parkeerruimte is van essentieel belang.  Dat maakt dat er veel gebruik van gemaakt wordt.

- En het groene hart onaangetast blijft! De natuur zo intact mogelijk laten. Daarvoor wonen we in een prachtig dorp!

 

Bert Harberink - zaterdag 08 maart 2014 14:07

De Tweede Bewonersavond "Doorwerth Centrum" is NIET de 15e april maar donderdagavond 17 april om 20.00 uur  ( zaal open 19.;30 uur ) in de Poort te Doorwerth.

Aan de orde komen globale inrichtingsideëen waarover we van mening mogen verschillen.

Nieuwe scholen ??, Gezondheidscentrum ??, Parkeren ??, nieuwe woningen ??, de Bomen ??,  wie gaat dat betalen ?? , Plein ??.

U bent van harte welkom om mee te denken !!

Kerngroep Doorwerth Centrum - dinsdag 25 februari 2014 15:38

Hartelijk dank voor al jullie bijdragen! We hopen dat er nog veel meer zullen volgen. Jullie kunnen op bijdragen van anderen reageren: zie icoontje rechtsboven in de berichten. Alle bijdragen en wensen zetten we op een rij  ter inspiratie voor Doorwerth Centrum.  

Deze maanden voeren we 'koffiegesprekken' met welzijn, gezondheidszorg, inwoners, scholen, vastgoed en winkeliers/ondernemers in het centrumgebied van Doorwerth om te horen over de plannen, ideeën en wensen.

Kom naar de volgende dorpsbijeenkomst op 17 april over de uitkomsten en resultaten tot zover!  

Michiel Heijstek - maandag 24 februari 2014 07:11

Zowel de openbare basisschool als De Dorendal hebben aangegeven op zoek te zijn naar een nieuw onderkomen. Kenneljik heb zij ook de financiele middeen hiervoor. De voetbalvelden achter de openbare basisschool worden nu onvoldoende benut. Op deze plek zouden 2  nieuwe scholen naast elkaar kunnen staan.

De vrijgevallen ruimte op de huidige openbare basisschool kan benut worden voor parkeerplaatsen (als de nieuwe flats doorgaan) of als uitwijk/overloop voor het medische cluster.

De vrijgevallen ruimte op basisschool De Dorendal kan ingericht worden als centraal ontmoetings-pleinpark. Dit kan gebruikt worden voor de activiteiten die nu gebruikt worden bij 't Weitje van Dries, braderie in de Cardanuslaan en andere activiteiten. Daarnaast kan het speelruimte zijn voor kinderen en ontmoetingsplek (bankjes) zijn voor ouderen. Door de positionering in het bos is dit al een gunstige plek met een fijne natuurlijke sfeer.

Het nabijgelegen perceel van Vilente ligt op dit moment braak. Mocht daar in de toekomst gebouwd worden is dit pleinpark voor de bewoners een prachtig uitzicht. Mocht Vilent niet gaan bouwen dan dit perceel een mooie extra speelruimte voor de kinderen en daarmee een mooie uitbreiding van het park.

Heijstek - zondag 23 februari 2014 20:40

Mijn voorstel zou zijn om bij Vilente te informeren of zij het grondgebied bij de Dorendal basisschool van de hand willen doen. Hun plannen zijn immers ivm de nieuwe kabinetsplannen en de crisis inde ijskast gezet terwijl dit gebied zich uitstekend leent om voor de kinderen vd school als speelgebied te behouden.

Zeker wanneer de twee scholen in een nieuw gebouw op de plek van de dorendal gehuisvest gaan worden is het behoud van dit speelgebied extra belangrijk.

Je zou het gebied verder in tweeën kunnen delen waarbij het ene gebied dus voor de school behouden blijft en van het andere deel een dorpspark gemaakt kan worden met behoud van het bosrijke, maar met aanleg van paden en het plaatsen van bankjes. Zo kan hier gewandeld worden en in de zomer kan men in de schaduw van bomen vertoeven.

Een eventueel zorgcentrum-samenkomstcentrum zou sowieso dichter bij het winkelcentrum geplaatst moeten worden ivm toegankelijkheid van beide gebieden voor de ouderen. Dit zou dan op de plek van de huidige openbare basisschool tegenover het winkelcentrum gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier krijg je een driehoek van winkelgebied-medische zorg en samenkomstgebouw voor ouderen binnen een zeer korte afstand en een mooie overgang van bebouwing-park- naar bos.

F.J. van der Meulen - donderdag 13 februari 2014 10:55
Dinsdagavond 4 februari heb ik niets gehoord over het ruimtelijk kader waarbinnen de werkgroep naar oplossingen gaat zoeken. Ik herinner aan de ruime bijval in 2005 voor een groen hart en een 'Brink'. Ik stel voor om binnen die visie het deel van de Richtersweg tussen Van der Molenallee en Mozartlaan in te richten als verblijfsruimte, enigzins vergelijkbaar met Wolfheze. Het verkeer kan worden beperkt. Op dit Mozartplein is ruimte voor een groen "Kulturhus" ter vervanging van de verouderde Poort van Doorwerth. Voor opzet en exploitatie kan worden geput uit 10 jaar landelijke ervaring, zie: http://www.kulturhus.nl/index.php?page=Realisatie+van+een+kulturhus. Er zijn inmiddels diverse gerealiseerd. Een dergelijke concrete benadering kan dienen als aanjager. Ik zie het als een opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken.
 
Henk van Loenen - woensdag 12 februari 2014 21:47

Ik denk dat het verstandig is om goed naar de parkeerbehoefte te kijken, voor nu en in de komende jaren. Er komen nu redelijk wat mensen van buiten Doorwerth winkelen met name bij de Lidl en dan gelijk ook de andere winkels bezoeken. Hierdoor kunnen we een leuk aantal winkels behouden voor Doorwerth. Maar dan moet het winkelcentrum wel bereikbaar blijven voor auto's.

Wilma Hagens - dinsdag 18 maart 2014 12:06

Is het niet een idee een parkeergarage te bouwen OP het dak van het winkelcentrum? Het uitzicht op dat dak wordt voor de bewoners van de Mozartflat alsmede de toekomstige bewoners van die nieuwe flat dan misschien wat mooier als er aan de buitenkant deels kunstwerken op kunnen worden gezet. NU is het uitzicht op dat dak gewoon lelijk. De Lidl zou eventueel kunnen meefinancieren.   l

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland