Hoe, wat en waarom

0 Comments

Centrumplan Doorwerth, 
Een enthousiaste groep inwoners van Doorwerth heeft aangegeven graag aan de slag te willen om te komen tot een Centrumplan Doorwerth. Initiatiefnemer was dorpsplatform Doorwerth (de voorloper van Stichting Platform Doorwerth). Dit initiatief heeft na drie jaar werken geleid tot een Masterplan Centrumplan Doorwerth welke op 26 januari 2017 is overhandigd aan het college van B&W van de gemeente Renkum. zie ook: http://doorwerth.onzegebiedsvisie.nl/

 

In het dorp Doorwerth leefde al langer de wens om een dorpshart te creëren. Dorpsplatform Doorwerth heeft begin 2013 besloten om op deze behoefte in te spelen en alles wat mogelijk is in het werk te stellen om te komen tot een centrumvisie en –plan voor Doorwerth. De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel van het college van B&W op 3 oktober 2013 om de handen ineen te slaan. Het doel van dit traject is om te komen tot een concreet ruimtelijk plan voor het centrum van Doorwerth. In dit ruimtelijke plan wordt onder andere een maatregelenpakket opgenomen voor zowel de korte als de langere termijn. Op 30 januari is in een samenwerkingsverklaring bij de poort van Doorwerth de samenwerking bekrachtigd. Het uiteindelijke plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.


Het gebied
Onder de aandacht is het maatschappelijk hart van Doorwerth: winkelcentrum en 'winkels' aan de Richtersweg, parkeerplaatsen, plan Mozartlaan, gymzaal en speelveldje, Dorpsbos, Brink Richtersweg/Bachlaan, Poort van Doorwerth, Gezondheidscentrum, Basisscholen De Wegwijzer en De Dorendal en de woningen in dit gebied. In het maatschappelijk hart zijn diverse plannen voor de nabije toekomst. Deze en toekomstige plannen willen we betrekken in een centrumplan, zodat er een aantrekkelijk centrumgebied ontstaat. Door dromen te delen samen komen tot het beste plan: dat is de bedoeling. Een plan van en voor het dorp!
Voortbouwen op eerdere bewonersraadplegingen
Uit eerdere bewonersbijeenkomsten trektochten (2001), concept structuurvisie Renkum (ver)bindt (2008/2009) en creatieve pyramide (2013), blijkt dat veel Doorwerthers samengevat: een aantrekkelijk dorpshart willen met ontmoetingsmogelijkheden, een groen karakter en goed bereikbare voorzieningen voor gezondheid, welzijn en winkelen. Wij gaan deze bewonersbijeenkomsten niet herhalen. De grote lijnen zijn duidelijk. Samen met de maatschappelijk partners in het gebied en u als inwoner van Doorwerth bouwen we er aan verder. De gemeente ondersteunt. We maken het af.

Vernieuwende aanpak: overheidsparticipatie
Deze vernieuwende aanpak heet overheidsparticipatie.


Draagvlak
Normaal gesproken werkt het zo: iemand in het gebied heeft een plan en zoekt contact met de gemeente om het te realiseren. Als initiatiefnemer en gemeente het eens zijn worden bewoners geïnformeerd. Dat gaat vaak goed. Maar niet altijd, zoals in Doorwerth bij de gymzaal, het plan Mozartlaan en het plan voor extra parkeerplaatsen op de brink voor de Mozartflat. Bewoners van Doorwerth kwamen in opstand, omdat ze vonden dat de plannen niet pasten bij Doorwerth.
Nieuw is dat er nu een werkgroep is gevormd met belanghebbenden in het centrumgebied:  bewoners, gezondheidszorg, welzijn, scholen en winkels/ondernemers. Het doel is samen te komen tot een plan voor de ruimtelijke inrichting van het centrum, met draagvlak in Doorwerth. Door dromen te delen samen verder komen is de bedoeling. Het dorpsplatform voert de regie, en wordt ondersteunt door de KNHM. De gemeente ondersteunt en adviseert. Het moet een plan worden van en voor het dorp. Daarvoor is het nodig dat inwoners van Doorwerth hun stem laten horen.

Traject
Voor de zomervakantie hopen we al een heel eind te zijn. Een vaste planning is niet te geven, want het proces heeft de tijd nodig. Als we ver genoeg zijn schakelen we een stedenbouwkundige in. In de agenda staat de planning.
Directe belanghebbenden zijn of worden uitgenodigd:
- in de werkgroep (met ‘vertegenwoordigers’ vanuit welzijn, inwoners, gezondheidszorg, vastgoed, scholen en winkels/horeca).
- in kleine bijeenkomsten met ‘achterban’,
- in werkbijeenkomst(en) om de ideeën samen te brengen.

Laat uw stem horen op:
- bewonersbijeenkomsten, de volgende is op dinsdag 15 april
- onze website bij uw 'idee of mening' 
- een email aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- of op de Facebook pagina Centrumplan Doorwerth

Nieuws(brief) ontvangen?
Geef uw email door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. l.

 

De Kerngroep Doorwerth Centrum: Bert Harberink lid (Stichting Platform Doorwerth), Harm Friskus lid (Stichting Platform Doorwerth), Fons Egging lid (burger), Ellen Rozenboom lid (burger), Gerwin Vos lid (burger), Ton Marrijnissen lid (burger), Leo Coenders lid (burger), Henk van Loenen lid (burger), Ludo Mooi adviseur (projectleider afdeling Samenleving gemeente Renkum) en Pieter Rozema adviseur (KNHM)

 

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland