Verslag 4e bewonersavond van 5 februari 2015

0 Comments

De opmerkingen zijn eveneens opgenomen in de definitieve versie van het afsluitdocument 1e fase.
Klik hier voor het verslag van de 4e bewonersavond


About the author


There are no comments to "Verslag 4e bewonersavond van 5 februari 2015" yetPlease login and leave a comment

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland