Overhandiging afsluitdocument fase 1 Centrumplan Doorwerth

0 Comments

Oorsprong
In 2013 heeft een enthousiaste groep inwoners van Doorwerth aangegeven graag aan de slag te gaan om te komen tot een centrumplan. Dit initiatief monde op 30 januari 2014 uit in de ondertekening van een samenwerkingsverklaring ‘Centrumplan Doorwerth’ tussen het toenmalige Dorpsplatform Doorwerth en de gemeente Renkum. Het doel van dit traject was en is om te komen tot een concreet ruimtelijk plan voor het centrum van Doorwerth.

Afsluitdocument Fase 1
Het afgelopen jaar heeft bovengenoemde inwonersgroep met alle betrokken partijen gesprekken gevoerd. In de eerste plaats met de inwoners en daarnaast met o.a. gezondheidszorg, kind gerelateerde voorzieningen, welzijnsorganisatie, ondernemers en grondeigenaren. De kerngroep heeft al de gesprekken geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van wat Doorwerth wil met haar centrum en dit is vastgelegd in het Centrumplan Doorwerth afsluitdocument fase1.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Naast de overhandiging van het afsluitdocument fase 1 vond deze middag de ondertekening plaats van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De eerste overeenkomst liep begin dit jaar af.

Vervolg
De kerngroep gaat aan de slag met de inwoners van Doorwerth en alle belanghebbende met fase 2, de ontwerpfase. Dit proces wordt ondersteund door een ontwerpbureau. Het uiteindelijke ontwerp zal uitmonden in een breed gedragen Centrumplan voor Doorwerth.

Klik hier voor het afsluitdocument fase 1

Klik hier voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst


About the author


There are no comments to "Overhandiging afsluitdocument fase 1 Centrumplan Doorwerth " yetPlease login and leave a comment

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland