Ontwerpbureau Centrumplan Doorwerth bekend.

0 Comments

 

De selectie vond plaats op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) waarbij de kwaliteit twee keer zo zwaar woog dan de prijs.

De selectie heeft plaats gevonden in drie stappen: vanaf een longlist naar een middellist naar een shortlist. De longlist bestond uit 25 Nederlandse bureaus, samengesteld uit info van de gemeente Renkum, inbreng van leden van de Kerngroep en aanvulling van het atelier Rijksbouwmeester. De 25 bureaus zijn vervolgens beoordeeld op basis van gegevens van de sites van de bureaus. Daaruit ontstond een middellist van 11 bureaus. Deze bureaus zijn schriftelijk benaderd met vragen, waarop antwoorden zijn gegeven. Deze antwoorden zijn door een selectiecommissie beoordeeld en daaruit is een shortlist ontstaan. De drie bureaus van de shortlist zijn gevraagd om op basis van een offerte-aanvraag een conceptofferte in te dienen en een presentatie te houden. De presentaties en de conceptoffertes zijn door de selectiecommissie gewogen op basis van vooraf geformuleerde criteria. Daaruit is LOS stadomland als beste bureau geselecteerd.
LOS stadomland is een gerenommeerd bureau waarmee de gemeente Renkum al eerdere ervaring heeft opgedaan (structuurvisie 2007/2008). Als sterkste punt van dit bureau kwam unaniem de voorgestelde aanpak van het ontwerpproces naar voren, waarbij de inwoners en andere stakeholders via internet actief betrokken gaan worden bij het ontwerp van het nieuwe Centrumplan. Inmiddels heeft de Kerngroep Centrumplan Doorwerth opdracht verstrekt aan het bureau. Geplande oplevering eind juli 2016.

Vervolg
Nu de keuze gemaakt is kan Doorwerth vol aan de slag met de ontwerpfase van Centrumplan Doorwerth. U als inwoner, belanghebbende of ander sinds betrokkene zullen hier nauw bij betrokken worden. Met behulp van themagroepen gaan wij met u aan de slag om LOS stadomland van informatie te voorzien. Met als eind resultaat een breed gedragen Centrumplan voor Doorwerth. De eerste gesprekken met het stedenbouwkundige/landschapsbureau vinden nu plaats waardoor snel duidelijk zal worden op welke wijze wij u allen kunnen betrekken in het proces. Wij blijven u natuurlijk informeren via de website: www.platformdoorwerth.nl, facebook: www.facebook.com/CentrumplanDoorwerth, nieuwsbrieven en de pers. U zult de komende maanden veel van ons horen.

Centrumplan Doorwerth
‘uw plan, uw centrum’

 


About the author


There are no comments to "Ontwerpbureau Centrumplan Doorwerth bekend." yetPlease login and leave a comment

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland