Woensdag 15 juni, bewonersavond Centrumplan Doorwerth

0 Comments

Op 15 juni presenteren we een conceptplan waarvan wij denken dat het alles in zich heeft om verder uitgewerkt te worden. Voordat we die uitwerkstappen kunnen zetten willen we met het u in gesprek zowel op 15 juni maar ook via de website.
Na een plenaire presentatie willen dan in meerdere kleine groepen doorpraten over dit concept. We maken enkele “tafels” die over het geheel praten maar ook enkele “tafels” die specifiek zullen inzoomen op bepaalde thema’s. De vraag die dan op tafel ligt is “hoe kan het beter”.
Na deze bijeenkomst zal de website, die ook op de 15e ververst wordt, enige tijd draaien zodat u nog volop de gelegenheid hebt om mee te denken. Met de input van de 15e en de input die we krijgen via de website gaan we aan de slag om te werken aan een rapportage die in al zijn facetten het masterplan centrum Doorwerth beschrijft en verbeeldt.
Het is onze ambitie om in het najaar een gedragen Masterplan aan te bieden aan het College van onze gemeente.
De Kerngroep Centrumplan Doorwerth


About the author


There are no comments to "Woensdag 15 juni, bewonersavond Centrumplan Doorwerth" yetPlease login and leave a comment

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland