Impressie bewonersavond Centrumplan Doorwerth, 10 september 2014

0 Comments

Na de vorige bewonersbijeenkomst in april van dit jaar heeft de kerngroep Centrumplan Doorwerth vele gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden in het centrumgebied. Er is onder andere gesproken met beide basisscholen, de zorgsector, Kuiper Bouw, Solidez, de winkeliersvereniging en de jeugd.

Lees meer...

Verslag van de tweede bewonersbijeenkomst Centrumplan Doorwerth (17 april 2014)

0 Comments


2e bewonersbijeenkomst 14 april 2014

Donderdag, 17 april 2014 kwamen zo'n 45 dorpsgenoten samen in de Poort van Doorwerth voor de tweede bewonersavond voor Centrumplan Doorwerth. Op deze avond hebben we met de aanwezige dorpsgenoten wensen en ideeën geïnventariseerd en verslag gedaan van de stand van zaken. Onder andere van de 'koffiegesprekken' van leden van de werkgroep met de aanwezige belangen in het centrumgebied over hun plannen en wensen zoals de scholen, de winkeliers, het gezondsheidscluster, welzijn, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, bewoners. Lees meer in het verslag.

Lees meer...

Gesprekken met 8 gemeenteraadfracties op 22 februari en 1 maart

0 Comments

voorzittershamerEen ruime vertegenwoordiging van de raadsfracties/politieke partijen is door de kerngroep Doorwerth Centrum geinformeerd over het proces voor visieontwikkeling voor het centrum van Doorwerth.  Centraal daarbij staan de versterking van de centrumfunctie en de samenhang in de ontwikkelingen. Voorkomen moet worden dat

Lees meer...

Verslag van de bewonersbijeenkomst over het Centrumplan Doorwerth (4 februari 2014).

0 Comments

In De Poort van Doorwerth kwam een honderdtal bewoners bijeen om van de door het Dorpsplatform geïnitieerde werkgroep te horen wat dit project ‘Centrum Doorwerth’ precies inhoudt.

Lees meer...

Enthousiaste groep inwoners gaat aan de slag met centrumplan voor Doorwerth

0 Comments

Op donderdag 30 januari ondertekenden wethouder Rita Weeda van de gemeente Renkum en Bert Bos, voorzitter van het Dorpsplatform Doorwerth, een samenwerkingsverklaring voor het overheidsparticipatietraject ‘Centrumplan Doorwerth’. Het doel van dit traject is

Lees meer...

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland