Op bezoek bij dorpsraad en gemeente Heeze-Leende: hoe doen ze het daar?

0 Comments

140130-excursie Heeze-Leende Irma 2-001Na de ondertekening van de samenwerkingsverklaring vertrok op 30 januari de bus met zo'n 40 leden van de werkgroep Doorwerth Centrum, fractieleden, medewerkers van de gemeente Renkum en wethouder Rita Weeda naar Heeze-Leende. Doel was kennis te maken met 

Lees meer...

Eerste Bewonersbijeenkomst Centrumplan Doorwerth

0 Comments

4 februari Poort van Doorwerth 20.00: eerste Bewonersbijeenkomst Centrumplan Doorwerth. In het dorp Doorwerth leeft al langer de wens om een dorpshart te creëren. Dorpsplatform Doorwerth heeft begin 2013 besloten om op deze behoefte in te spelen en alles wat mogelijk is in het werk te stellen om te komen tot een centrumvisie en –plan voor Doorwerth.

Lees meer...

Ondertekenen samenwerkingsverklaring Centrumplan Doorwerth

0 Comments

Op donderdag 30 januari om 11.30 uur ondertekenen wethouder Rita Weeda van de gemeente Renkum en Bert Bos, voorzitter van het Dorpsplatform Doorwerth, een samenwerkingsverklaring voor het overheidsparticipatietraject ‘Centrumplan Doorwerth’. Het doel van dit traject is om te komen tot een concreet ruimtelijk plan voor het centrum van Doorwerth.

Lees meer...

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland