Overhandiging afsluitdocument fase 1 Centrumplan Doorwerth

0 Comments

Op woensdagmiddag 4 maart 2015 vond in het gemeentehuis in Oosterbeek de overhandiging plaats van het afsluitdocument fase 1 van Centrumplan Doorwerth. De Kerngroep overhandigt het afsluitdocument aan het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder J. Verstand.

Lees meer...

Verslag 4e bewonersavond van 5 februari 2015

0 Comments

Op 5 februari 2015 hebben we met u het afsluitdocument 1e fase besproken. De inventarisatie van wensen van alle belanghebbenden en de kaders voor de tweede fase zijn de revue gepasseerd. U heeft in een levendige discussie uw op-en aanmerkingen gemaakt, die wij in bijgaand verslag hebben verwerkt.

Lees meer...

Tweede bijeenkomst met de groep kindgerichte voorzieningen

0 Comments

Op 13 november vond voor de tweede keer een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de zogenoemde kindgerichte voorzieningen (scholen, kinderdagverblijven voor- en naschoolse opvang, logopedie, muziek, jongerenwerk) en enkele leden van de kerngroep Centrumplan Doorwerth. Onderwerp was het van gedachten wisselen over de gewenste toekomstige invulling van de kindgerichte voorzieningen.

Lees meer...

Nieuwsbrief 3 Centrumplan Doorwerth

0 Comments

Half november 20114 is de derde nieuwsbrief van Centrumplan Doorwerth verschenen. De nieuwsbrief word huis aan huis bezorgt en is te lezen op deze website.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Verslag 3e bewonersavond 10 september 2014

0 Comments

Op 10 september 2014 organiseerde de kerngroep Centrumplan Doorwerth een derde bewonersavond. Deze avond werd iedereen bijgepraat over het centrumplan. Zo werden de ideëen van de bewoners n.a.v. de dverse gesprekken navoren gebracht en konden de aanweziggen aangeven wat zij goed en minder goed vonden. De avond werd geleid door onafhangkelijk gespreksleider Frans Daal. Klik hier voor het verslag

Lees meer...

Masterplan Centrumplan Doorwerth

 

 

Vergadering Stichting Platform Doorwerth

Er staan op dit moment geen vergaderdata van Stichting Platform Doorwerth gepland